ЕК: Жените работят 59 дни в годината без заплащане

Разликата в заплащането на мъжете и жените продължава да бъде голяма и не се променя, заяви Вивиан Рединг

Разликата в заплащането на мъжете и жените продължава да бъде голяма и не се променя, заяви Вивиан Рединг

Жените в Европа все още работят 59 дни в годината без заплащане, сочи нов доклад на Европейската комисия, свързан с разликата в заплащането между жените и мъжете.

16,2% е средната разлика между почасовото възнаграждение на жените и мъжете в ЕС. Цифрата не се е променила въобще за една година. Разликата в заплащането на мъжете и жените все още е реалност във всички страни от ЕС, като варира между 27,3% в Естония и 2,3% в Словения.

Като цяло цифрите потвърждават слаба тенденция към намаляване на разликата в заплащането през последните години, като между 2008 и 2011 г. тази разлика е намаляла само 1,1%. Докладът показва, че най-големият проблем в борбата срещу разликата в заплащането в ЕС е практическото прилагане на правилата за равно заплащане, както и фактът, че жените не завеждат дела пред националните съдилища.

„Разликата в заплащането продължава да бъде голяма и не се променя. А по-лошото е, че намаляването на разликата в по-голямата си част се дължи на спад в доходите на мъжете, а не на увеличение в заплащането на жените“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието.

Принципът на равното заплащане за еднакъв труд е залегнал в договорите на ЕС от 1957 г. насам. „Крайно време е той да стане реалност и на работното място“, допълни Рединг.

В бъдеще главното предизвикателство за всички държави членки ще бъде правилното прилагане и изпълнение на правилата, установени с Директивата за равните възможности и равното третиране от 2006 г. Комисията в качеството си на пазител на договорите образува производства за установяване на нарушение срещу 23 държави членки.

Ефективното прилагане на принципа за равно заплащане е възпрепятствано от липсата на прозрачност в системите за плащане, липсата на ясни критерии за равно заплащане, както и от липсата на ясна информация за работниците, подложени на дискриминация, основана на пола.

Коментар