САЩ въвеждат „едно гише” за всички държавни услуги

Сега гражданите отчаяно се лутат сред многобройни е-услуги