САЩ въвеждат „едно гише” за всички държавни услуги

Огромен брой е-услуги в развитите икономики често объркват гражданите
(снимка: CC0 Public Domain)

Някои силно цифровизирани страни вече осъзнават, че техните граждани са объркани и се лутат сред огромния брой електронни услуги, предоставяни от различните държавни агенции. Показателно е, че в последните дни властите в САЩ и Австралия взеха решения всички електронни услуги, предоставяни от съответните им администрации, да бъдат събрани и предлагани чрез единен „фронт-офис”.

Тази седмица президентът Джо Байдън издаде указ за подобряване на гражданското обслужване. Целта е да се намали и опрости „оплетената мрежа от правителствени уебсайтове, офиси и телефонни линии” при нужда от достъп до информация или услуги на правителствените органи, съобщи CNET.

Указът определя 35 „доставчици на услуги с голямо влияние”, като например администрацията за социално осигуряване, министерството на здравеопазването, министерството на образованието и други, които трябва да получат насоки как да подобрят производителността си по отношение на услугите за гражданите.

„Независимо дали търсят информация за ваксини, искат пенсионни обезщетения, търсят здравна услуга или искат да проверят статуса на молба за заем за ферма, американците очакват правителствените служби да отговарят на техните нужди”, се казва в изявление на Белия дом.

Подобен ход предприе и Австралия. Правителството очерта проект за „общество, базирано на данните”, който трябва да се осъществи до 2030 г. Като основна задача в него се посочва създаването на „едно гише” за достъп до отворените данни на правителството на Австралия. Планът говори още за внедряване на „Схема за достъпност и прозрачност на данните”.

Наред с възможностите за лесно използване на държавната информация и нейните услуги, стратегията ще се фокусира върху инициативите за максимизиране на стойността на данните. За нейната реализация има изготвен план за действие, който очертава конкретните инициативи и сроковете за тяхната реализация – докъм 2025 г.

След това, в края на 2025 г. федералното правителство ще актуализира стратегията за данни, за да приложи нови инициативи до 2030 г., казва Стюарт Робърт, министър, отговарящ за цифровата трансформация. Стратегията е разработена в консултации с частни, изследователски и нестопански организации.

„Стратегията за данни е част от нашия ангажимент да предоставяме по-добри услуги на всички австралийци и ще засили националната ни амбиция да се превърнем в модерно, базирано на данни общество до 2030 г.”, казва Робърт.

Като част от проекта правителственият портал data.gov.au ще трябва да се превърне в „едно гише” за всички австралийци, които взаимодействат с правителството. Това трябва да се случи до края на идната година.

Коментар