Цифровизацията на бизнеса у нас все още изостава

Милиарди евро са предвидени за подобряване на дигиталната среда в страната