Очаква се 62 000 студенти да се включат в „Еразъм плюс”

Тази година ще бъдат инвестирани 25 млн. евро за дейности по мобилност