Изкуственият интелект се пренася в крайните устройства

Това помага на приложенията да „осъзнаят“ по-добре потребителските нагласи и текущата обстановка

Когато изкуственият интелект кривне от правия път

Разработчиците често не знаят как невронните мрежи стигат до изводите, на които базират своите решения