Българска AI разработка променя ERP системите

Фирмите сами могат да създават изкуствен интелект, обучен за дейността им 

AI чертае нови граници на етиката в технологиите

Когато създаваме приложения, трябва да мислим какви са последиците за хората, казва Селам Могес

Генеративният AI иска нови и по-мощни центрове за данни

Броят им ще се утрои през следващите шест години, заедно с енергийния им капацитет

Как генеративният AI и облакът се допълват взаимно

Двете технологии могат да се възползват една от друга, за да донесат повече ползи за бизнеса

Изкуственият интелект го очаква „студен душ”

AI технологията ще се сблъска със суровата проверка на реалността още през 2024 г.