Когато машинното обучение полудее

Предаването на властта от хората към технологиите дава повече власт на платформите за социални медии да решават какво е и какво не е подходящо съдържание

Умните градове – предизвикателство на технологиите

Изкуственият интелект и машинното обучение носят както нови възможности, така и нови рискове, с които малцина са наясно

Изкуствен интелект може да прогнозира следващата пандемия

Това може да позволи на властите да се подготвят, да подсигурят ресурси, да предупредят болниците и да въведат навременни спешни мерки

Когато алгоритми определят работното време

Изследванията на психолози показват, че неправилните практики за планиране на графика са пряко свързани с проблеми като по-лошо качество на съня и по-високи нива на депресия

Облакът и AI в новата ера на неприкосновеността

С навлизането на технологиите на облачните изчисления и изкуствения разум все по-големи количества данни биват обработвани и „предъвквани” от машините, дълбаещи „големите данни”

Европейски градове търсят въглероден неутралитет чрез AI

Тригодишният проект AI4Cities предвижда финансиране от 5,6 милиона евро за разработки на съответните решения от ИТ индустрията