AIBEST: Работим за инвестиции в „индустрията на знанието”

Асоциацията цели да върне и задържи българските таланти у нас

Аутсорсингът е двигател за развитието на средната класа

Над 73 000 души работят в сектора на изнесените услуги у нас

Промени в управлението на аутсорсинг асоциацията

За председател е избран Илия Кръстев, изпълнителен директор на A Data Pro