Близо 90 000 души работят в индустрията на изнесените услуги у нас

Секторът формира 5,9% от БВП, а броят на наетите се увеличава с 10 000 за една година

AIBEST: Работим за инвестиции в „индустрията на знанието”

Асоциацията цели да върне и задържи българските таланти у нас

Промени в управлението на аутсорсинг асоциацията

За председател е избран Илия Кръстев, изпълнителен директор на A Data Pro