„Трети страни” слушат гласовите разговори в Skype

Партньори на Microsoft анализират аудио комуникациите, за да подобрят услугата, като за целта използват хора, но потребителите на услугата не са информирани за това

Амбициозен проект Wire ще конкурира Skype

Модерното приложение, зад което стои основател на Skype, има минималистичен дизайн и използва нови технологии за обработка на данни и комуникации