Сирма внедрява финансова система на Карибите

Компанията започва проект за водеща кредитна институция в Тринидад и Тобаго