Сирма внедрява финансова система на Карибите

Сирма Бизнес Консултинг стартира голям ИТ проект на Карибите. Българската компания ще изгради нова платформа за кредитиране и финансови операции за най-иновативната кредитна институция в Тринидад и Тобаго – TECU Credit Union Co-operative Society Limited.

Проектът предвижда цялостна смяна на информационните системи в кредитната институция. СирмаБК ще е подизпълнител и консултант за внедряването на основната система FlexCube, но основният акцент за компанията е изграждането на нова електронна платформа/портал за кредитиране и финансови операции.

Е-платформата ще стъпи изцяло на нови технологии, които дават гъвкавост както в процесите на разработка, така и по време на настройване и работа с приложенията от страна на нейните клиенти. Проектът ще се базира на Spring, Hibernate и Bootstrap, които имат множество предимства при изграждане на отделните модули, отделящи различните компоненти от функционалността, поясниха от компанията.

Важни предимства на системата са, че тя може да бъде поставена върху всеки JEE контейнер без специфични изисквания – Tomcat, JBoss, WebLogic и др.; за база данни може да бъде използвана всяка релационна база данни с наличен JDBC драйвер – Oracle, MSSQL, MySQL, Postgre и др; потребителският интерфейс е гъвкав и се адаптира към екранната площ на клиента – лаптоп, таблет, фаблет или смартфон.

Платформата ще има клиентски уеб портал, както и приложения за най-популярните мобилни операционни системи iOS и Android. Проектът ще стартира в началото на септември 2015 г. и се предвижда да завърши в рамките на следващите 18 месеца.

Коментар