Новата „Берлинска стена“ е цифрова

Решенията на САЩ и Китай все повече осъществяват визията за разпокъсан и строго контролиран интернет, отчитат анализатори