Китай обяви всички транзакции с криптовалута за незаконни

Който се занимава с „незаконни финансови дейности“, е престъпник

Надига ли се Китай срещу масовото видеонаблюдение

Пекин изглежда разтревожен от нарастващата мощ на Big Tech, вкл. риска личната информация на висши служители да изтече в чужбина