Китай харчи колосални суми за научноизследователска и развойна дейност

Националното статистическо бюро публикува официални данни за 2022 г.