Прекалява ли Китай с ограниченията за времето пред екрана

Опитът на някои компании за видеоигри показва, че с въвеждането на ограничения за игровото време децата бързо намират алтернативи

САЩ могат да превърнат Китай в AI суперсила

Добавянето на компании в „черния списък” и забраната им да търгуват със САЩ се явява стимул за китайските разработки