Мултиклауд – нов тренд в сторидж решенията

Разполагането на данните едновременно в облаците на различни доставчици прави бизнеса по-независим и му дава гъвкавост при преместване на данните и оптимизация