AI генератор създава музика по текстово описание

Новата система Stable Audio е обучена на повече от 800 000 парчета лицензирана музика