SIT стартира програма за технологични предприемачи

Ще подготвя магистри по компютърни науки и софтуерно инженерство