Учителите: Компютърните науки са критично важни

Наред с други базови умения кодирането и компютърното програмиране са най-важни за бъдещата конкурентоспобност на децата (източник: CCO Public Domain)

Компютърните науки са от решаващо значение за бъдещия успех на учениците на пазара на труда, смятат 88% от учителите в проучване на Microsoft и неправителствената организация YouGov сред 540 К-12 учители в началото на ноември.

Родителите са на същото мнение като повечето учители. Според проучване от август т. г., 50% от родителите смятат, че наред с други базови умения кодирането и компютърното програмиране са най-важни за бъдещата конкурентоспобност на децата им в намирането на работа.

Двама от всеки 10 учители казват, че учениците не учат компютърни науки изобщо. Според тях, основните причини да не преподават компютърни науки, са:

  • Фактът, че предметът не е включен в училищната програма (60%);
  • Липсата на финансиране (30%);
  • Учениците не полагат изпити по предмета (25%).

Въпреки че учителите осъзнават критичната важност на компютърните науки, почти 30% споделят, че се чувстват недостатъчно квалифицирани, за да подготвят учениците за „по-дигиталното бъдеще”. Други 20% смятат, че са претоварени.

Учителите са убедени, че образованието по компютърни науки може да бъде полезно в развитието на важни умения в учениците, които далеч на са свързани само с кодирането. Попитани какви са тези умения, почти 4 от всеки 10 (38%) посочват решаването на задачи, 3 от всеки 10 (31%) дават приоритет на изграждането на логическо и критично мислене.

Преподавателите възприемат кодирането и като начин да се развият умения, които традиционно не се асоциират с него, например креативност.

Учителите са убедени, че компютърните науки биха помогнали за успеха на учениците им, но 75% са притеснени, че усилията на държавата и общините са безкрайно недостатъчни в осигуряването на необходимите условия.

Родителите са на същото мнение по въпроса за развитие на дигиталните умения на децата им. Двама от всеки 3 родители (67%) са притеснени от липсата на подкрепа от държавата и общините за изучаването на компютърни науки в училище.

Попитани за ролята на големите ИТ компании, 80% от учителите вярват, че Microsoft, Google и Apple трябва да бъдат активни в развитието на компютърни умения при децата.

Според Microsoft, истинската стойност от обучението по компютърни науки не е кодирането само по себе си, а изграждането на умения като креативност, работа в екип и адаптивност – качества, които днешните ученици ще трябва да развият, ако искат да успеят на пазара на труда.

Днес, работните места в сферата на ИТ представляват 50%, а в следващото десетилетие тази цифра ще нарасне до 70%, посочват от компанията. За да се посрещне нарасналата необходимост от повече специалисти, ще трябва да се разшири изучаването на компютърни науки в училищата.

Microsoft си партнира най-дълго с неправителствената организация Code.org в тази насока. Съвместните проекти на двете организации имат за цел да популяризират изучаването на компютърни науки сред учители и ученици, като ги направят достъпни.

У нас, в частност, Майкрософт в партньорство с CoderDojo организира на 8 декември в Телерик Академия безплатна тех работилница по повод международния ден „Часът на програмирането”, подходяща за деца между 7 г. и 12 г., като се изисква единствено регистрация.

Необходимо е всяко дете да носи личен лаптоп, зарядно и външна мишка, както и несесер с цветни моливи, ножица и лепило. По време на работилницата децата ще се запознаят с основи на компютърните науки с помощта на визуални задачи с Minecraft и ще изработят свои STEAM проекти.

Коментар