Контейнерната сигурност: растеж и дефицит на умения

С контейнерите всяка организация може да модернизира онаследените приложения и да разработи нови