Контейнеризацията носи ползи в сторидж системите

Свилен Станчев, търговски директор на IBS България, очерта ключови тенденции в сторидж системите
(екранна снимка: IT Compass)

Все повече компании инвестират в системи за съхранение. А за да знаем как да ги управляваме, трябва да познаваме техните плюсове и минуси, коментира Свилен Станчев, търговски директор на IBS България, в лекция на ежегодната конференцията IT Compass 2020. Той говори за сториджите, виртуализацията,  тенденциите и прогнозите за бъдещето развитие на този специфичен сегмент.

„В началото софтуерът показваше къде да се поставят данните, които искаме да запишем или да прочетем. Този софтуер не беше обвързан с хардуера под него, т.е. при смяна на хардуера се запазваше същия софтуер със същия интерфейс. Но софтуерът днес е много по-интелигентен и се превърна в слой между приложенията и хардуера. Това наложи хардуерът да разполага с много повече функционалности”, поясни Станчев, говорейки за софтуерно-дефинираното съхранение (Software Defined Storage, или SDS).

Има три типа SDS решения:

  • за сторидж мениджмънт;
  • за защита на данните;
  • за сторидж инфраструктурата.

С постоянното нарастване на данните се купуват все повече дискове и капацитетът се разширява. Важно е този капацитет да се управлява ефективно и това става със SDS решенията от първия тип. „От една страна, трябва да се запазят бюджетите, от друга – трябва да сме гъвкави спрямо нуждите на бизнеса”, обясни Станчев.

Във втората категория попада всеки тип софтуер за бекъп и архивиране, т.е. софтуер, който не е зависим от хардуера.

Най-интересна е третата категория SDS – за управление на сторидж инфраструктурата. „Тук е мястото да обърнем внимание на сторидж виртуализацията и защо IBM е по-различна от конкурентите. На първо място тази виртуализация наистина не зависи от марката на хардуера. Второ, ние можем да вменим услуги и функционалности на „back end” сториджа, каквито той не притежава. И това е възможно да се направи между сториджи от различни производители”, подчерта Станчев.

Три от петте водещи банки в България използват сторидж виртуализация, една от трите водещи ютилитис компании разчита на сторидж виртуализация, а от тази година и две държавни организации са решили да изберат същия инструмент. „И ние от IBS България ползваме сторидж виртуализацията в нашия център за данни. Така и готвачът опитва ястието, което е приготвил за клиентите си”, разказа Станчев.

С времето се наложи и т.нар. Hyper Converged Infrastructure (HCI), при която два слоя сървъри се обединяват в един. По същество това са сървъри с дискове, които репликират данните, за да няма загуба на данни. „Клиентите се насочиха към тези решения, защото се смяташе, че управлението и скалируемостта им са по-лесни. Имаше очаквания и за намаляване на разходите. Но на практика, след като много клиенти имплeментираха подобни решения, се оказа, че тази инфраструктура е много трудна за управление и че се изискват нови умения от екипите. Разходите се оказаха по-големи от предвижданията, а производителността също бе далеч от очакванията. Реалността не съвпадна с очакванията, затова препоръката ми е не ползвайте такава инфраструктура за критични приложения”, посъветва Станчев.

Той обясни и защо са необходими контейнер сториджите. Контейнерите са софтуерни приложения, пакетирани с библиотеки, които могат да се изпълняват навсякъде, стига да разполагаме с нужната платформа. Все повече приложения се контейнеризират, включително бази данни. Тези данни трябва да се съхраняват, а когато контейнерът изчезне, с него изчезват и данните. Затова се появява понятието „Persistent volumes”, или връзка към сторидж ресурсите. Когато контейнерът изчезне, данните остават записани, а когато се появи на ново място – той отново си взема същите данни, независимо дали е на същия или на друг хост.

Контейнерите „взривяват” света на разработчиците, заяви Свилен Станчев. На първо място самите разработчици имат контрол върху приложенията. „Фокусът на контейнеризацията не е върху инфраструктурата, както е при виртуализацията. Тук приложението се трансформира и се пренаписва по начин, чрез който, с всички тези технологии, може да се скалира многократно, а когато няма натоварване – да се свие. Така пакетирано, приложението може лесно да бъде мигрирано или в тестова, или в продуктивна среда, или в облака, без това да зависи от сториджа”, поясни специалистът.

Когато искаме да запишем данни, приложението ни трябва да се свърже към база данни. Дори да е в контейнер, някой трябва да свърши тази работа, защото базата данни не може да се свърже сама. Затова най-вероятно ще се появи това, което Свилен Станчев сам е нарекъл SODA – Software Operated Data Appliance, т.е. устройство, което предоставя услуги за данни и което е софтуерно базирано. Например, разработчикът пише приложение и в момента, в който данните трябва да се съхранят, той ще извика конкретния „appliance” директно, с част от кода, а данните автоматично ще се запишат и ще бъдат подредени.

Засега идеята е имагинерна, но вече има някои доказателства в подкрепа на тази визия, подчерта Станчев. Познат ни е Network Attached Storage (NAS), когато вместо да имаме сървър с дисков капацитет, а върху сървъра да инсталираме файлова ОС,  всичко това е налично готово в един „appliance”. Доказателство е и операционната система IBM OS400, която не е нова, но е интересно „вплитането” ѝ с базата IBM DB2. Когато се разработва приложение, във файловата система съществува и базата, като така не е нужно да се инсталира допълнителна база.

Показателно е също, че компанията PURE Storage, която е сред лидерите в сторидж сегмента, има намерение да купи Portworx – малко познат доставчик на решения за контейнер като услуга и база данни като услуга. Макар че няма официални съобщения за сделка, такава най-вероятно предстои. Не случайно CIO-то на PURE Storage казва: „Мислете за сториджа като за код”, коментира в заключение Свилен Станчев.

Рада Станева

Рада Станева

Коментари по темата: „Контейнеризацията носи ползи в сторидж системите”

добавете коментар...

  1. ха

    Това разработчиците на софтуер да ползват пластове управляващи сториджа си е лоша идея като цяло, защото така самите разработчици губят реална представа от имплементацията, което автоматично означава, че те не могат добре нито да оптимизират приложенията, нито да приложат желаното ниво на сигурност. Да за сметка на това те могат много по-бързо и по-лесно да разработват приложения, но те все пак не са крайни клиенти, че да се “глезят” по този начин.

Коментар