Компютър 2000 разширява бизнеса си в региона

Печелим търговете за ИТ сигурност, заяви Анелия Костадинова