Български апарати изследват космически процеси

Сонда на Ленгмюр определя параметрите на космическата плазма