Предприятията с шанс за 70% субсидия на бизнес софтуера

Ще се финансират проекти на стойност до 200 хиляди евро