Задават се плазмонични слънчеви клетки

Те абсорбират слънчевата светлина по-добре и могат да обхванат по-голяма част от спектъра