Ki Pro Ultra – записва и възпроизвежда 4К видео

Свързан към мрежата, видеорекордерът може да се управлява през уеб интерфейс, приема сменяеми SSD носители с капацитет от 256GB до 1TB