Изграждат подземни центрове за данни в Израел

Такива съоръжения не са новост за страната – те гарантират сигурност и непрекъснатост на работата