Прането на пари превзе онлайн игрите

То убягва на правоприлагащите органи, тъй като става дума за преместване на малки суми пари чрез голям брой транзакции, често отвъд каквито и да е географски граници