31% от младите у нас са онлайн над 6 ч. дневно

Те вярват, че по-широкото използване на технологиите и интернет биха могли да подобрят качеството на живот и икономическото развитие

Развитието на градовете следва зрелостта на ИКТ

Токио и Москва си приличат по усилията, влагани в ИКТ, но се различават по резултатите