Ново поколение здравни сензори се рисуват върху кожата

Хората биха могли да използват достъпни шаблони и писалки, за да наблюдават собственото си здраве

Свързаността вкара производителите в битка със себе си

Мрежите от сензори и свързаността им задължават компаниите да надскочат лимита си