55% от ремонтите на машини се извършват след авария

Ниският процент на превантивните ремонти се дължи на все още слабото използване на сензорни технологии

Ниският процент на превантивните ремонти се дължи на все още слабото използване на сензорни технологии

Над половината (55%) и дори повече от ремонтите на машини в световен план се извършват, след като вече е констатирана повреда и щетите са налице, съобщиха от „Централна енергоремонтна база” ЕАД (ЦЕРБ), базирайки се на данни на PCB Group.

31% от поправките се реализират след направена планирана профилактика и едва 12% са вследствие на използвани технологии за предвиждане на зараждащи се повреди, сочи статистиката.

Ниският процент на превантивните ремонти се дължи на все още слабото използване на сензорни технологии като предпазна мярка, смятат специалистите. Предотвратяването на аварии и скъпоструващи ремонти може да се осъществи чрез наблюдение, контрол и изпитване на машините с помощта на сензори.

Сензорите измерват вибрации, акустика, сила, налягане, натоварване, ускорение, удар и въртящ момент. Те предават данните с помощта на безжични технологии. Най-широко разпространение намират в космическата, отбранителната, автомобилната и морската индустрии, както и в енергетиката и електропроизводството.

Използването на сензорни технологии ще става все по-популярно занапред, посочиха от ЦЕРБ, която представя у нас PCB Group – най-големия производител на сензори в САЩ.

Анализатори предвиждат, че световният пазар на сензори и трансмитери ще нарасне до около 6,4 млрд. долара през 2017 г. Фактори за това са нарастващото значение на енергийната ефективност, намаляването на разходите за поддръжка и усъвършенстваният мониторинг на производствения процес.

Коментар