Видеото – доказан маркетингов инструмент за соларния бизнес

Потребителите обичайно търсят „малки хапки” информация, която могат да изгледат бързо и да разберат лесно

Соларни системи свързват отдалечени общности

Изграждането на клетъчна мрежа в селски райони изисква решение, което не предполага никакво електрозахранване от мрежата

BIPV – подцененият шанс за енергиен преход в Европа

Сградно-интегираните PV системи все още са в начален стадий, а архитектите и собствениците на сгради често не са склонни да внедряват такива решения - заради разходите и дизайна