Морето може да е генератор и батерия за електричество

Батериите с натрий и морска вода се комбинират с генератор на приливна енергия

Стари рудници могат да се ползват като гравитационни батерии

Технологията оползотворява вече съществуваща инфраструктура

Финландски телеком планира най-голямата в Европа „виртуална електроцентрала”

Базовите станции ще споделят мощност с електрическите мрежи

Литиево-ванадиева батерия съхранява ВЕИ енергия

Първа по рода си, инсталацията комбинира предимствата на двете утвърдени технологии за съхранение

В Китай изграждат гравитационна батерия от комунален клас

Технологията е подходяща за сухи региони и има поне 35 години живот