Китай създаде 3-нанометров транзистор

Използвайки ефекта на „отрицателния капацитет”, учените са успели да намалят захранващото напрежение на транзистора наполовина, в сравнение с теоретичния минимум