Свързваме телеком мрежата си с Румъния и Сърбия

Съвместният проект ще бъде представен на Европейската комисия