Equinix с уникално постижение в индекса S&P 500

Компанията отчете ръст на приходите за 78-мо поред тримесечие