Ще изграждаме IoT платформа съвместно с Китай

На нейна база ще функционират екологични и здравни системи