Финансират с 1,7 млн. лв. научни проекти за Covid-19

ФНИ ще финансира над 10 научни проекта, свързани с коронавируса
(снимка: CC0 Public Domain)

Общо 11 проекта за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19, ще бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) с около 1,7 млн. лв.

Конкурсът е съобразен с необходимостта от провеждане на научни изследвания в съкратени срокове за решаване на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от пандемията, и е обявен в изпълнение на Постановление на Министерски съвет от 8 май т.г. Продължителността на проектите е до 24 месеца, съобщиха от ФНИ.

Новият конкурс предизвика силен интерес сред научната общност, като бяха подадени общо 73 проектни предложения в двете тематични направления: „Медико-биологични проблеми” и „Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19”.

По първото направление са подкрепени 7 проекта, в които като базови или партньорски организации участват колективи от Медицинския университет – София (3 проекта), Медицинския университет – Пловдив (1 проект), Военномедицинска академия (2 проекта), Национален център по заразни и паразитни болести (2 проекта), УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” (1 проект), Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (2 проекта), Институти на БАН (4 проекта).

Одобрените за финансиране проекти са насочени към следните тематики:

  • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
  • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
  • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
  • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели „in vivo”.

По второто тематично направление ще бъдат подкрепени общо четири проекта, два от които са от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, и по един на колективи от Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и от Университета за национално и световно стопанство.

Сред темите на избраните за финансиране научни проекти по второ направление са:

  • правни проблеми, възникнали във връзка с кризата;
  • изследване на икономическите измерения на пандемията COVID-19;
  • анализ и оптимизация на социално-икономическите мерки за намаляване на негативните последствия от пандемията;
  • разработка на интегрален модел за предвиждане и превенция на негативни ефекти от бъдещи епидемиологични кризи.

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания”.

Коментар