Дават 2,4 млн.лв. за научни проекти, свързани с Covid-19

Български учени могат да участват в конкурс за проекти, свързани с коронавируса
(снимка: CC0 Public Domain)

Министерски съвет одобри бюджет от 2,4 млн. лв. за конкурси на Фонд „Научни изследвания”, които ще финансират проекти на български учени, свързани с пандемията от коронавирус.

1,8 млн.лв. от бюджета са насочени към „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020”.

Основните документи за конкурса са подготвени от Фонд „Научни изследвания” по указания на Министерството на образованието и науката и предстои да бъдат съгласувани с Министерството на финансите, в съответствие с Правилника на ФНИ.

Продължителността на проектите се планира да бъде до 24 месеца, като в работните документи са предвидени следните тематични направления.

1. Медико-биологични проблеми – с бюджет от 1,56 млн. лв. и сума за финансиране между 100 000 и 300 000 лв. на отделен проект, в зависимост от броя участващи учени в колектива и броя научни организации.

Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

  • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване;
  • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2;
  • Разработване на терапии за лечение на корона-вирусна инфекция и ваксини за превенция на заразяване със SARS-CoV2, доказани при модели in vivo;
  • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2;
  • Всички области на материалознанието, които могат да повлияят на изследванията, свързани с превенция и лечение на COVID-19;
  • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo;

2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19 – бюджет от 240 000 лв. и сума за финансиране между 30 000 и 60 000 лв. на отделен проект, в зависимост от броя участващи учени в колектива.

Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

  • Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката;
  • Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса;
  • Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея;

Допълнително е одобрен бюджет от 600 000 лв. за финансиране на проекти на български учени и колективи по конкурси за двустранно или международно сътрудничество, свързани с пандемията от коронавирус.

Повече информация, както и пълните насоки за конкурса предстои да бъдат публикувани в работен вариант на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания”.

Окончателните документи и покана за конкурса ще бъдат публикувани след съгласуването им с Министерството на финансите и утвърждаване на актуализацията на Годишната оперативна програма на ФНИ с новия конкурс.

Коментар