ЕС ще наказва за ценови заговор в ИТ сектора

Производители на оптични устройства са застрашени от глоба