Течното охлаждане ще нахлуе в центровете за данни

При липсата на стандартизация развитието на пазара навярно ще даде рамо на по-смелите доставчици

„Цифровият близнак” NVIDIA Omniverse пести време и разходи в центъра за данни

Платформата позволява наблюдение на дейностите в реално време и симулация на сценарии