Изграждат подземни центрове за данни в Израел

Такива съоръжения не са новост за страната – те гарантират сигурност и непрекъснатост на работата

Хибридният облак и AI изискват ново поколение системни интегратори

Това са експертите, които могат да проектират хибридни мултиоблачни решения

Бързина и сигурност в облака – бизнесът у нас може да разчита на това

От 2017 година машините на Delta.bg в Equinix не са спирали и за секунда

Генеративният AI иска нови и по-мощни центрове за данни

Броят им ще се утрои през следващите шест години, заедно с енергийния им капацитет