Нов шанс за момичетата с интерес към технологиите

Конкурсът Entrepregirl насърчава създаването на собствена компания

Саша Безуханова насърчава момичетата-предприемачи

Учредява награда Entrepregirl, финансирана лично от нея