Почти всички телефони стават умни до 2018 г.

До края на настоящата година делът на смартфоните ще достигне 80% от всички мобилни телефони, продавани на пазара