Medrec:M – личен медицински картон на бъдещето

Безплатно приложение, което може да подобри здравеопазването