Medrec:M – личен медицински картон на бъдещето

Medrec:M поставя здравето на всеки човек в неговите ръце
(снимка: Сирма)

Софтуерната компания Сирма разработи нов продукт, предназначен за здравеопазването. Безплатното приложение Medrec:M интегрира технологии от сферата на изкуствения интелект.

При разработката на продукта компанията се ръководи от разбирането, че в съвременното свръх-информирано общество основната грижа за здравето е в ръцете и възможностите на самия човек. За всеки е важно да събере възможно най-пълни данни за здравето си – симптоми, резултати от изследвания, провеждани лечения и диагнози, които при необходимост да бъдат предоставени за присъствен или дистанционен преглед от лекар.

Данните са ключът към правилната диагноза и успешното лечение. В същото време, те са лична и неприкосновена собственост на всеки от потребителите, споделиха от Сирма.

Подобно на другите продукти на компанията и в Medrec:M ще бъдат интегрирани техники от областта на изкуствения интелект. Тази технология ще се грижи потребителите да са по-добре информирани, ще асистира лекарите за по-добро диагностициране и лечение, ще следи за опасни състояния и ще предупреждава за тенденции в изменението на важни здравни показатели в по-дълги периоди от време, които иначе биха останали незабелязани.

Medrec:M осигурява канал за комуникация със здравните власти – възможност потребителят да предостави анонимна информация с цел оценки и предвиждания, свързани със здравословното състояние на населението. Продуктът дава възможност да се участва на доброволен принцип в анкети и проучвания за преход към по-добро здравеопазване.

Medrec:M, Diabetes:M, Cardiac:M, Clinic:M са част от „Сирма Здравен Пакет” (Sirma Medical Suit) – цялостното решение на компанията за по-добро здравеопазване.

„Аз вярвам, че след тази пандемия светът никога няма да е същият. Много стереотипи ще се разбият, много процеси ще се променят. Специално, здравеопазването ще става все по-технологично и по-ефикасно, което ще доведе до по-добър начин на живот и дълголетие”, сподели Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма.

Medrec:M поставя здравето на всеки човек в неговите ръце. Той е безплатен и създаден с грижа за опазване на личните данни. Компанията планира обновявания и развитие на продукта, така че да става все по-полезен.

Продуктът се състои от мобилно приложение – в момента достъпно за Android платформа (притежателите на iPhone ще могат да имат достъп до приложението след 10 дни) и Medrec:M Monitor – портал за лекари.

Потребителят използва мобилното приложение, за да събира и записва свои медицински данни, симптоми, резултати от изследвания, приемани медикаменти, диагнози, епикризи и т.н. При необходимост много лесно може да сподели данните си с лекар. За целта използва функцията „споделяне” в мобилното приложение, като посочва лекаря само с въвеждане на имейл адреса, с който той се е регистрирал в Medrec:M.

Една от функционалностите на системата е, че лекарят може да не приеме поканата за достъп до данните на пациента. Пациентът вижда дали поканата му за споделяне е приета.

Използването на приложението и попълването регулярно на данните за здравословния статус ще бъдат полезни както за потребителите, така и за здравните власти, които ще имат поглед върху актуална статистическа информация, предоставена им на база на анонимизираните данни.

Попълвайки регулярно анкетите в приложението, потребителите допринасят за изграждането на едно по-добро здравеопазване, а в условията на пандемия – за по-адекватни реакции. Приложението използва експертизата и технологиите на Сирма в областта на науките за живота и здравеопазването, подчертаха от компанията.

Инсталиране: Medrec:M за Android

Коментар