Отдалеченият достъп – на ниво ли е сигурността?

Технологията за многофакторна идентификация все още не се използва в необходимия мащаб