Защо да изберем Microsoft Defender for Business като решение за киберзащита 

Платформата отговаря на специфичните бизнес нужди за автоматизация, достъпност, лесно управление и всеобхватност