Шумен дигитализира общинската администрация

Редица български градове, вкл. Шумен, инвестират в технологии за дигитално управление на своите процеси и активи, а това е първа стъпка от реализирането на един „умен” град

Община Шумен ще дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление на устройството на територията на общината. Това ще стане възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система Тобел от българската геоинформационна компания Мапекс.

Цялостното решение за цифровизация на регулацията на град Шумен включва внедряване на геоинформационна система и дигитализиране на действащите регулационни планове. Проектът със срок на изпълнение 6 месеца ще бъде реализиран в няколко етапа, като първоначално Мапекс ще внедри ГИС система, а след това ще бъдат дигитализирани и интегрирани в информационната система съществуващите регулационни данни в общината.

На база внедрените технологии, Община Шумен ще може по-ефективно да генерира своите официални удостоверителни документи като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи. В значителна степен ще бъдат оптимизирани дейностите по направление Строителство и Екология.

„Постигането на умни градове в България вече не е далечна концепция от бъдещето. Множество български градове, като Шумен, инвестират в технологии за дигитално управление на своите процеси и активи, а това е първа стъпка от реализирането на един „умен” град”, каза Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс.

Избраната от община Шумен технологична платформа е Тобел – географска информационна система, която интегрира в себе си данните, поддържани и управлявани от различни информационни системи.

Тобел дава възможност за предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на достъп до географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите.

С помощта на Тобел, служителите от направление Строителство и Екология в община Шумен, ще могат да визуализират и анализират геопространствени данни, да предоставят в реално време данни от влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър, да автоматизират процесите по направление Общинска собственост и Устройствено планиране.

С въвеждането на Тобел, общинското ръководство и местна администрация ще имат достъп до актуална, достоверна и комплексна геопространствена информация за прозрачни управленски решения и отчетност, която ще подобри планирането и управлението на територията.

Коментари по темата: „Шумен дигитализира общинската администрация”

добавете коментар...

  1. Стефан Димитров

    Боже, боже. Нещо сте объркали града. Те една равна улица не могат да направят, вие такива сложни думички използвате. Та в нашия делиормански край, един свестен българин в близките 20години не е изкласил. В общината само р… карабини, вие за космос говорите.

Коментар