Над половината европейци пазаруват онлайн

Северните и западните държави на Европа предлагат по-добри условия за онлайн търговия

Доверието на потребителите в електронната търговия се е увеличило драстично, сочи ново проучване сред потребителите в ЕС, огласено тази седмица от Европейската комисия.

За десет години делът на европейците, които пазаруват онлайн, почти се е удвоил – от 29,7% през 2007 г. на 55% през 2017 г. След последното издание на индекса равнищата на доверие на потребителите са нараснали с 12 процентни пункта за покупките от търговци на дребно, намиращи се в същата държава, и с 21 процентни пункта за покупки от други държави — членки на ЕС.

Въпреки значителния напредък индексът показва, че потребителите продължават да се сблъскват с пречки при опит за пазаруване онлайн от търговци на дребно, намиращи се в друга държава от ЕС. Например 13% от участниците в проучването съобщават за отказано плащане, а на 10% е било отказано да им бъдат доставени продукти в тяхната държава.

Що се отнася до търговците на дребно, едва 40% от тези, които понастоящем продават онлайн, са заявили, че възнамеряват да продават както в своята държава, така и зад граница през следващата година. Те продължават да имат опасения по отношение на онлайн продажбите в други държави, а именно: по-високия риск от измами, различията в данъчното законодателство или в националното договорно право, както и различията в правилата за защита на потребителите.

В сравнение с изданието на индекса за 2015 г., потребителите са по-добре осведомени за своите права. Средно 13% от потребителите са напълно запознати с основните си права (увеличение с 3,6 процентни пункта от 2014 г. насам).

Условията за потребителите обаче са като цяло по-добри в северните и западните държави — членки на ЕС, в сравнение с източните и южните. Например 94,5% от финландците подават жалба, когато се сблъскат с проблем, докато до това прибягват едва 55,6% от българските граждани.

Използването на нелоялни търговски практики също се различава значително в отделните държави: на такива практики са изложени 40,9% от хърватите в сравнение с 3,4% от австрийците.

За да се преодолеят тези проблеми, Комисията работи по предложение за актуализиране на правилата за защита на потребителите. Целта е да се гарантира, че всеки европейски потребител е осведомен за своите права и че тези права се прилагат правилно в целия ЕС.

Комисията подобри процедурата за искове с малък материален интерес, която вече дава възможност на потребителите да правят ускорени искове на стойност до 5 000 евро. Комисията насърчава също така извънсъдебните споразумения с помощта на платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Коментар