ЕС дава по 20 000 евро за безплатен Wi-Fi в общините

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) организира информационен ден за инициативата WiFi4EU (безплатен достъп до безжичен интернет) на Съвета и на Европейския парламент, насочен към кметове от цялата страна.

Форумът, насрочен за 22 август в Дома на Европа, цели да запознае представителите на местната власт с възможностите за получаване на средства за проекти за безплатен достъп до световната мрежа. Европейската комисия ще осигури финансиране на 100% от разходите по проекта, като на бенефициентите ще се предоставят ваучери в размер на 20 000 евро.

Инициативата WiFI4EU беше предложена за първи път през септември 2016 г. Предвиждат се безвъзмездни средства от ЕС за всички общини, желаещи да се включат в проекта. Със 120 милиона евро ще бъде финансирано покупката на оборудване за публични безплатни Wi-Fi услуги в 6 до 8 хиляди общини във всички държави-членки.

В рамките на информационния ден МТИТС ще представи и проекта „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка”, който се реализира с финансовата помощ на Оперативна програма „Добро управление”. Предвижда се създаване на електронен регистър за съществуващата и планираната телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи.

Коментар