Разпознаването на реч става масова технология

Разбирането на естествена реч обикновено се свързва с потребителския интерфейс, но то е от критично значение и за търсенето и анализа на данни

Технологиите за обработка на естествена реч се развиват отдавна, но едва напоследък започват да навлизат осезаемо на пазара. Счита се, че възможността за общуване на естествен език вместо на езика на машинните команди ще разшири достъпа до данните и ще позволи възлагане на повече задачи на компютрите.

Макар че NPL технологиите (natural language processing) обикновено се свързват с потребителския интерфейс, според анализатори от Tractica разбирането на естествена реч се явява критично важно за анализа и търсенето на данни, както и за индексацията на съдържанието, което по-рано оставаше неструктурирано, например видео и аудио.

Tractica прогнозира стремителен ръст на пазара на технологии за обработка на естествена реч, в резултат на бурното развитие на изкуствения интелект. Очаква се пазарът на софтуер за NLP да нарасне от 136 млн. долара през 2016 г. до 5,4 млрд. долара през 2025 г.

Внедряването на NLP софтуер ще бъде съпроводено със значим ръст на услугите и хардуера за разпознаване на реч. Tractica очаква общите продажби на хардуер, софтуер и услуги за NLP да достигнат 22,3 млрд. долара към 2025 г. в световен мащаб.

Коментар