IEEE се зае със стандартите за квантови изчисления

Развитието на квантовите изчисления, макар и на ранен етап, далеч от практическото им внедряване, подтикна браншовите организации IEEE и IEEE Standards Association (IEEE-SA) да пристъпят към стандартизиране на новата обещаваща технология.

В рамките на проекта IEEE P7130 – Standard for Quantum Computing Definitions ще бъде създадена единна терминология за квантови изчисления, която ще улесни взаимодействието между специалистите, работещи в тази област.

Членовете на групата IEEE P7130 имат задача да изработят и стандартизират термините в новото направление. Предполага се, че стандартизацията на термините не само ще отстрани неяснотите, но и ще разшири кръга на потенциалните разработчици на квантови компютри и заинтересованите от тяхното използване.

Предполага се, че стандартите ще облекчат работата на създателите на хардуер и софтуер, на математици, инженери, физици, специалисти в областта на материалознанието, биологията и генетиката.

Коментар